Consultanță

CORPORATE, CONSULTANŢĂ JURIDICĂ, ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI REPREZENTARE JURIDICĂ NECONTENCIOASĂ (CU TITLU EXEMPLIFICATIV):

AVOCAT SECTORUL PRIVAT NECONTENCIOS:

– concepere şi redactare contracte civile şi comerciale, dare de dată certă, negocieri de contracte, concilieri, opinii şi sfaturi juridice, înfiinţări societăţi comerciale, operaţiuni pe lângă Registrul Comerţului, înfiinţări asociaţii şi fundaţii precum şi alte entităţi juridice;

– asistenţă juridică şi reprezentare a persoanelor din România şi din străinătate în faţa autorităţilor publice din România sau din străinătate precum şi în faţa persoanelor private în diverse probleme juridice cum ar fi: eliberări autorizaţi, avize, decizii, obţinere drepturi pe cale necontencioasă, intabulări şi cadastre, radiere ipoteci, sarcini şi notări din cartea funciară, obţinerea cetăţeniei române, dezbateri succesiuni, partaje voluntare etc.

AVOCAT SECTORUL PUBLIC NECONTENCIOS:

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instituţiilor publice în cadrul procedurilor de achiziţii publice, licitaţii, contracte directe, încredinţări directe, concesionări de servicii publice, alte contracte cu instituţii publice, exproprieri şi alte măsuri similare exproprierii.