Litigii

AVOCAT LITIGII (CU TITLU EXEMPLIFICATIV):

AVOCAT LITIGII DREPT PRIVAT:

AVOCAT DREPT COMERCIAL:

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale în acţiuni de tragere la răspundere contractuală, recuperare creanţe şi debite;

– asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul executării silite şi în cadrul procedurii insolvenţei.

AVOCAT DREPT CIVIL:

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în acţiuni de tragere la răspundere contractuală, acţiune de revendicare imobiliară, acţiuni de fond funciar, acţiuni pe Legea 10/2001, acţiuni pentru daune morale şi materiale, acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate (uzucapiune, accesiune imobiliară), protejarea mărcilor, a brevetelor de invenţie, pretenţii, acţiuni posesorii, partaj judiciar, obligaţii de a face, evacuări, grăniţuiri, acţiuni de reziliere/desfiinţare a contractului de vânzare-cumpărare, donaţie, închiriere, exequator;

– asistenţă juridică şi reprezentare în procesul civil, în faza de executare silită.

AVOCAT DREPTUL FAMILIEI:

– asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni de divorţ (desfacerea căsătoriei), nulitatea căsătoriei, adopţie, încredinţare minori, pensie alimentară minori, tăgadă/stabilire paternitate.

AVOCAT DREPTUL MUNCII:

– asistenţă juridică şi reprezentare acţiuni în obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare, obligarea angajatului la suportarea prejudiciului cauzat angajatorului, nulitatea contractului individual de muncă, contestarea deciziei de aplicare a unei sancţiuni disciplinare.

AVOCAT DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (PENSII ŞI ALTE INDEMNIZAŢII SIMILARE):

– asistenţă juridică şi reprezentare acţiuni în revizuirea deciziilor de pensionare, anulare decizii de pensionare, obţinere drepturi refugiaţi şi deportaţi sau strămutaţi, obţinere drepturi revoluţionari.

AVOCAT LITIGII DREPT PUBLIC:

AVOCAT DREPT ADMINISTRATIV:

– asistenţă juridică şi reprezentare în scopul anulării actelor administrative ale autorităţilor publice, litigii achiziţii publice, litigii contracte de concesiune, litigii alte contracte publice, contestaţii şi plângere la procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

AVOCAT DREPT FISCAL ŞI VAMAL:

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor fiscale şi vamale precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti în vederea anulării actelor fiscale şi vamale, contestaţii la acte fiscale şi vamale, contestaţii la executare fiscală, protecţia drepturilor de autor în cadrul operaţiunilor de vămuire.

AVOCAT DREPT PENAL:

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor de poliţie, în faţa organelor de urmărire penală şi în faţa instanţelor judecătoreşti pentru fapte penale, arestare ilegală, reabilitare, liberare condiţionată.

AVOCAT DREPT CONSTITUŢIONAL:

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte formularea şi susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.

AVOCAT DREPT COMUNITAR:

– asistenţă juridică şi reprezentare privind încălcarea dreptului la liberă circulaţie al persoanelor, încălcarea dreptului de liberă circulaţie a capitalurilor în cadrul Uniunii Europene, încălcarea principiului pieţei unice comunitare, recuperare/restituire taxă de primă înmatriculare şi taxă pe poluare, înmatriculare autoturisme fără a mai plăti taxa pe poluare.

AVOCAT CEDO:

– formulare şi susţinere cauză în faţa CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului).