Onorarii

      Onorariile percepute de cabinetul nostru de avocat sunt într-o gamă foarte variată, fiind transparente, flexibile şi mulându-se pe nevoile şi posibilităţile financiare concrete ale clienţilor.

Onorariu fix (global, forfetar):

      Este onorariul care se achită într-o sumă globală aducerii la îndeplinire a obiectului contractului de asistenţă juridică.

Onorariu de succes:

      Este onorariul care se cumulează cu cel fix (care este de regulă mai mic decât onorariul de succes) şi constă într-o sumă fixă sau procentuală; onorariul de succes se plăteşte de către client numai în măsura în care se aduce la îndeplinire obiectul contractului de asistenţă juridică.

Onorariu lunar (periodic):

      Constă într-o sumă fixă ce se plăteşte de către client la fiecare termen/săptămână/lună/trimestru/semestru pentru prestarea serviciilor juridice de către avocat.

Onorariul orar:

      Este stabilit prin aplicarea unei anumite sume pentru fiecare oră pe care avocatul o petrece în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului contractului; onorariul orar nu se rotunjeşte ci se calculează pe minute.