30 iun. 2016

CJUE SE OPUNE EŞALONĂRII PLĂŢII TAXEI AUTO STABILITĂ PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI (UPDATE)

Azi, 30.06.2016, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în cauzele reunite Ciup şi Câmpean, a stabilit că prevederile art. XV din OUG nr. 8/2014 contravin principiilor cooperării loiale, echivalenţei şi efectivităţii stabilite de dreptul Uniunii Europene. Prin art. XV din OUG nr. 8/2014 s-a dispus eşalonarea pe o durată de 5 ani a plăţii tuturor taxelor auto la care ANAF-ul a fost obligat prin hotărâri judecătoreşti şi suspendarea de drept a oricărei executări silite a unor astfel de hotărâri.

Particularităţile celor două decizii date azi de CJUE sunt:
– preşedintele completului de judecată a fost doamna judecător Camelia Toader;
– doamna Silvia Ciup sesizase şi Curtea Constituţională a României în privinţa neconstituţionalităţii articolului indicat, în special în privinţa dreptului naţional din Constituţie, nu numai a celui comunitar din Constituţie, însă i-a fost respinsă excepţia neconstituţionalităţii;
– se creează un conflict jurisprudenţial cu iz comunitar între CCR şi CJUE.

Particularităţile judiciare sunt:
– instanţele naţionale, care în ultimii doi-trei ani au uitat că sunt primele instanţe comunitare, vor fi obligate să aplice aceste decizii CJUE, cu toate că deciziile CEDO aplicabile acestei situaţii nu le convinseseră pe unele;
– executările silite începute vor putea continua nestingherit sau vor putea fi începute noi executări;
– regretabil, spre deosebire de CCR în decizia Ciup, CJUE în decizia Ciup a înţeles să apere inclusiv justiţia română şi să redea vigoarea hotărârilor judecătoreşti de care înşişi unii judecători s-au lepădat.

UPDATE: Tribunalul Constanţa s-a conformat deciziei date de CJUE şi ieri, 15.09.2016, în două cauze, în judecarea cererilor de apel ale creditorilor-contribuabili, admiţând apelurile, a validat poprirea terţului Trezoreria Constanţa pentru întreaga sumă (actualizată) datorată cu titlu de „taxă auto” şi cheltuieli. În consecinţă, Trezoreria este obligată prin hotărâre definitivă să plătească sumele totale creditorilor.

No comments yet.

Leave a Comment