22 mart. 2014

ORDINUL NR. 733/2013 EMIS DE MINISTERUL TRANSPORTURILOR ANULAT ÎN PARTE DE CĂTRE CURTEA DE APEL CONSTANŢA

Am obţinut încă o victorie împotriva Statului Român! Miercuri, 19.03.2014, Curtea de Apel Constanţa a anulat în parte ordinul nr. 733/2013 emis de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în ceea ce privea suprimarea instructorilor auto organizaţi ca persoane fizice autorizate şi forţarea lor să se reautorizeze în noile condiţii ilegale. Potrivit dispoziţiilor din ordin anulate, instructorul-reclamant avea obligaţia de a avea personal angajat specializat în legislaţie şi prim ajutor, spaţiu comercial calificat şi aparatură specială pentru a înregistra audio-video desfăşurarea orelor de conducere auto. Sentinţa nu este definitivă.

Minuta sentinţei: ”Admite în parte acţiunea. Anulează în parte Ordinul nr.733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, emis de Ministerul Transporturilor, publicat în M. Of.nr. 267 bis din 13 mai 2013, în ceea ce priveşte dispoziţiile prevăzute la art. 4 lit. b, art. 6 alin. 3 lit. b şi c, art. 6 alin. 4, art. 8 alin. 1 lit. f, g, h, art. 8 alin. 2 şi art. 18, cuprinse în Anexa 1 – Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Constanţa”.

Nu vă pierdeţi niciodată speranţa şi încrederea în Justiţie!

Update: sentinţa (nu este definitivă conform NCPC)

No comments yet.

Leave a Comment