9 oct. 2010

CURTEA DE APEL CONSTANŢA: HOTĂRÂRE IREVOCABILĂ – RESTITUIRE TAXĂ PE POLUARE, CONTESTATĂ ÎN 30 DE ZILE – PARTICULARITĂŢI

Reclamantul, iniţial neasistat de Avocat dar ulterior reprezentat de Avocat, a parcurs următoarele etape:
1. A formulat contestaţie împotriva deciziei de calcul al taxei pe poluare emisă de AFP;
2. A primit răspuns la contestaţie în sensul că singura instituţie abilitată a-i resitui taxa pe poluare este instanţa de judecată;
3. S-a adresat în mod eronat Judecătoriei Constanţa cu acţiune în contencios administrativ;
4. În faţa Judecătoriei Constanţa, Avocatul care l-a reprezentat a invocat excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe, excepţie admisă iar cauza a fost trimisă spre soluţionare Tribunalului Constanţa, la un complet de contencios administrativ şi fiscal;
5. Instanţa de fond – Tribunalul Constanţa – a respins acţiunea pe motiv că taxa pe poluare ar fi compatibilă cu prevederile TFUE;
6. Curtea de Apel Constanţa, în recursul reclamantului, a admis recursul, a modificat sentinţa recurată şi a admis acţiunea.

Aspectul foarte interesant este că reclamantul nu a solicitat anularea deciziei de calcul al taxei pe poluare, deşi formulase contestaţie împotriva acesteia şi nici Curtea de Apel Constanţa nu a anulat-o.

Sentinţa de la fond şi decizia din recurs pot fi accesate aici respectiv aici.

  1. Mihaela 19 mai 2011 | reply

    Si eu am platit aceasta taxa de prima inmatriculare pentru masina noua euro5 – de la 1 ian 2011 platesc si euro5. Pot recupera banii?

    • Viorel Papu 19 mai 2011 | reply

      Şansele sunt mai mici, deoarece vorbim despre o maşină nouă, nu despre una second hand adusă din UE, dar se poate.

Leave a Comment