9 oct. 2010

TRIBUNALUL CONSTANŢA: HOTĂRÂRE IREVOCABILĂ – RESTITUIRE TAXĂ PE POLUARE, CONTESTATĂ ÎN 30 DE ZILE

Reclamantul, asistat şi ulterior reprezentat de Avocat, a parcurs următoarele etape:

1. A formulat contestaţie împotriva deciziei de calcul al taxei pe poluare emisă de AFP;

2. Contestaţia i-a fost respinsă de către DGFP;

3. S-a adresat Tribunalului Constanţa, în vederea resituirii taxei pe poluare, a câştigat la fond;

4. Curtea de Apel Constanţa a respins recursul AFP şi DGFP iar hotărârea de fond a devenit irevocabilă.

Sentinţa de la fond (irevocabilă) poate fi accesată aici.

No comments yet.

Leave a Comment