17 oct. 2012

ÎNMATRICULARE IREVOCABILĂ FĂRĂ PLATA TAXEI PENTRU EMISIILE POLUANTE – 2012

Într-o speţă Tribunalul Constanţa a decis ca Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa, să fie obligat la înmatricularea fără plata taxei pentru emisiile poluante a unui autoturism provenit dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Pe scurt, instanţa comunitară a reţinut că noua taxă specială auto – taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule – este în continuare discrimatorie în raportare în special la art. 110 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene. Curtea de Apel Constanţa a respins recursul pârâtei ca nefondat (a se verifica portal.just.ro), sentinţa de la fond devedind astfel irevocabilă.

No comments yet.

Leave a Comment